Szkolenie dla nauczycieli

Rok 2019 zaczynamy od organizacji szkolenia dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Żerocinie.

Dzięki zajęciom teoretycznym i praktycznym Nauczyciele z powyższej szkoły mogli zapoznać się jak w bezpieczny sposób pomagać uczniom w stanie zagrożenia życia.

Zdając sobie sprawę ze specyfiki pracy nauczyciela i z zagrożeń w których może znaleźć się uczeń przygotowaliśmy indywidualny kurs specjalnie przystosowany dla nauczycieli.

Zachęcamy inne ośrodki do nawiązania współpracy z naszą firma.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z PROW nasz firma ma dostęp do specjalistycznego sprzętu niezbędnego do przeprowadzania powyższych zajęć.

Related Post