Szkolenia dla placówek oświatowych

Nasza firma organizuje szkolenia dla uczniów jak i pracowników oświaty.

Szkolenie dla uczniów dobierane jest w zależności od wieku i sprawności grupy. Zakres szkolenia obejmuje część teoretyczną i praktyczną z wykorzystaniem fantomów do nauki RKO i fantomów z AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny). Znacznie większy nacisk nakładany jest na formę praktyczną.

Szkolenia dla pracowników oświaty przeprowadzane są zgodnie z wytycznymi na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).