Szkolenia dla ośrodków prawa jazdy

Szkolenia prowadzone w ramach kursu na prawo jazdy. Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia związane z zagrożeniami drogowymi. Szkolenie ma na cele przygotowanie kursantów pod kontem ewentualnych urazów związanych z wypadkami komunikacyjnymi, jak również przygotowanie szkolonych w kontekście pytań związanych z pierwszą pomocą których mogą się spodziewać na egzaminie.

Zajęcia odbywają się w miejscu wskazanym przez organizatora.

Czas trwania kursu 3h edukacyjne.