Szkolenia dla firm

Nasza firma organizuje szkolenia dla pracowników firm i instytucji. Program szkoleń uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i zagrożeń wynikających z charakteru wykonywanej pracy.

Szkolenia prowadzone są w formie teoretycznej i praktycznej z wykorzystaniem fantomów do nauki RKO i fantomów z AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny). Znacznie większy nacisk nakładany jest na formę praktyczną. Każdy program dobierany jest ściśle do potrzeb klienta.

Zajęcia odbywają się w miejscu wskazanym przez organizatora.

Czas trwania szkolenia dobierany jest indywidualnie. W zależności od wielkości grupy i tematów poruszanych na szkoleniu. Przewidywany czas od 3-8h.