Sprzęt posiadany przez firmę


By zapewnić jak najwyższy standard szkoleń, nasza firma posiada nowoczesny sprzęt do nauki Pierwszej Pomocy. Jako firma jesteśmy w stanie przeprowadzić pełny zakres szkolenia bazując na najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji odnośnie BLS (Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne)

Całość sprzętu

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziału 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”. Program rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Mieliśmy jako firma możliwość zakupu niezbędnego sprzętu.

Całość sprzętu

AED Little Anna- fantom do nauki RKO zintegrowany z Automatycznym Defibrylatorem Zewnętrznym (AED)

Fantom Ambu Man do nauki RKO

Fantom BaBy Anna do nauki udrażniania dróg oddechowych i RKO dziecka

Kamizelka Act Fast „Anti Chocking Trainer” do nauki udrażniania dróg oddechowych.

Related Post