Projekt

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona została sfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz utworzona w ramach projektu pn. „Utworzenie nowej działalności gospodarczej pn. BART-MED: Szkolenia i usługi medyczne- Bartłomiej Adamowicz”, realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, który polegał na podjęciu działalności gospodarczej w branży szkoleniowo- medycznej w celu świadczenia usług z zakresu ratownictwa medycznego oraz organizacji szkoleń z pierwszej pomocy. Celem operacji było podjęcie działalności gospodarczej, utworzenie miejsca pracy w postaci samozatrudnienia, wprowadzenie nowych usług na rynek medyczny oraz uzyskanie dochodów z nowo powstałej działalności.

Przewidywane wyniki operacji to:

1) powstanie działalność gospodarcza pn. BART-MED: Szkolenia i usługi medyczne- Bartłomiej Adamowicz,

2) utworzenie nowego miejsca pracy w postaci samozatrudnienia,

3) pozyskanie dochodów z prowadzonej działalności,

4) powstanie nowych usług tj.;

-Kurs pierwszej pomocy dla placówek oświatowych

-Kurs pierwszej pomocy dla firm i instytucji- kurs do 5 osób

-Kurs pierwszej pomocy dla firm i instytucji- kurs w grupach powyżej 5 osób

-Kurs podstawowej pierwszej pomocy- kurs indywidualny

-Kurs podstawowej pierwszej pomocy- kurs do 5 osób

-Kurs podstawowej pierwszej pomocy- kurs w grupach powyżej 5 osób

-Świadczenia medyczne na stanowisku ratownik medyczny