Kurs dla instruktorów C.A.L

Nasze podejście do zajęć dla dzieci zrobiło tak dobre wrażenie w firmie C.A.L że postanowiła w indywidualny sposób przeszkolić swoich pracowników z zakresu Pierwszej Pomocy.

Jak zawsze nasze zajęcia były dostosowane indywidualnie do potrzeb firmy. W zajęciach teoretycznych i praktycznych brali udział wszyscy pracownicy firmy C.A.L.

Dziękujemy za zaufanie i liczymy na dalszą współpracę.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z PROW nasz firma ma dostęp do specjalistycznego sprzętu niezbędnego do przeprowadzania powyższych zajęć.

Related Post